NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIELOSPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA SYNAPSIS LECH SZCZECHOWSKI
Bolesława Czerwińskiego 8
40123 Katowice

Dodatkowe dane kontaktowe:
Tel. 322583061
E-mail: lszczechowski@gmail.com

Wszelkie prawa zastrzeżone medindex.pl